1.ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN MEMBERSHIP

  1. Truy cập trực tiếp vào sản phẩm muốn tải xuống
  2. Kéo xuống dưới – đến phần mô tả sản phẩm
  3. Bấm vào tab Download
  4. Chọn file mà bạn muốn tải về

2. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LẺ

Bước 1Đăng nhập vào tài khoản bạn đã đăng ký hoặc tài khoản bạn đã đăng ký khi thanh toán thành công.

Bước 2: Bấm vào Tài Khoản chọn Tải Xuống để tải sản phẩm đã mua

  • Đơn hàng: Cho phép bạn xem chi tiết số tiền , các đơn hàng bạn đã từng đặt . .
  • Tải xuống: Cho phép bạn tải các sản phẩm đã mua tại đây
  • Địa chỉ: Địa chỉ bạn đã đăng ký
  • Chi tiết tài khoản: Thông tin tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu tại đây
  • Wishlist: Những sản phẩm được đánh dấu ưa thích
  • Membership : Cho biết bạn có đăng ký gói Silver hoặc Golden hay không?

Bước 3: Trong  mục Tải xuống  là danh sách các sản phẩm bạn đã mua click vào tên sản phẩm ở cột tải về để tải xuống sản phẩm ,.