Điều Khoản & Dịch Vụ

  • Plugin Tốt chỉ cung cấp  các chủ đề, plugin được cấp phép theo GPL (GNU General Public License) và do đó bạn có thể sử dụng chúng trên bao nhiêu trang web bạn muốn và sử dụng theo cách bạn muốn – sửa đổi hoặc không sửa đổi.
  • Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn các File Gốc của các plugin và theme . Lưu ý nếu bạn muốn được hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm  này, bạn có thể mua chúng từ nhà phát triển của các plugin và theme bạn muốn. Điều này cũng sẽ giúp họ về mặt tài chính để phát triển hơn nữa.
  • Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên Plugin Tốt này đều được cấp phép theo Giấy phép GNU GPL. Do đó, bạn không cần bất kỳ License nào để sử dụng chúng trong nhiều dự án mà bạn cần. Các plugin và chủ đề này chỉ yêu cầu License để nhận cập nhật tự động từ tác giả của chúng.
  • Tất cả các File trên Plugin Tốt đều dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn mua chúng từ nhà phát triển nếu bạn muốn sử dụng chúng cho mục đích thương mại.
  • Plugin Tốt sẽ cập nhật phiên bản mới của sản phẩm khi nhà phát hành của sản phẩm tung ra phiên bản mới. Nếu có bản cập nhật sản phẩm bạn đã mua. bạn có thể tải xuống từ trang tài khoản / trang tải xuống của mình. Và thay thế các plugin / Theme cũ của bạn bằng chép đè file đó trên hosting của bạn ( Các cài đặt cũ của plugin hoặc theme sẽ không bị thay đổi )
  • Plugin Tốt không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với bạn do việc sử dụng các tập tin chúng tôi cung cấp  trong bất kỳ trường hợp nào và bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm về mọi trường hợp có thể phát sinh do việc sử dụng các tập tin này. Nhưng Plugin Tốt đảm bảo tất cả các sản phẩm 100% nguyên bản, không qua sửa chữa, và không có mã độc / virus.
  • Plugin Tốt có quyền đình chỉ và / hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản Vip Member của tất cả các người dùng nào mà không cần thông báo theo chính sách của chúng tôi. Khách hàng bị chấm dứt tài khoản sẽ không được hoàn lại tiền. Ví dụ: Khai thác sản phẩm để bán trên trang web của bạn, được chia sẻ với người khác hoặc vì các lý do bảo mật khác.
  • Vì mục đích bảo mật, mỗi người dùng chỉ có thể tải xuống 15 tệp trong vòng 24 giờ.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: [email protected]