1. Cập nhật qua WP-Admin

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho plugin

  1. Tải phiên bản mới nhất của plugin trên Plugin Tốt .
  2. Vào Plugin -> Add New.
  3. Bấm Choose File hoặc kéo thả file trực tiếp vào.

  1. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
  2. Chọn Replace current with upload

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho theme

  1. Tải phiên bản mới nhất của theme trên Plugin Tốt.
  2. Vào menu Apperance -> Add New.
  3. Bấm Choose File hoặc kéo thả file trực tiếp vào.

  1. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
  2. Chọn Replace current with upload

2. Cập nhật qua Hosting

 1. Tải bản mới nhất của theme/plugin trên Plugin Tốt
 2. Truy cập vào hosting mà website đang sử dụng
 3. Truy cập vào thư mục:
  • Theme: wp-content/themes/
  • Plugin: wp-content/plugins/
 4. Upload file zip vào thư mục tương ứng. (Vui lòng kiểm tra file zip mà bạn upload đã file cài đặt hay chưa. Nhiều nhà sản xuất cung cấp cả file thiết kế, hướng dẫn sử dụng trong file zip mà bạn tải về. Trong trường hợp đó, hãy giải nén và tìm đúng file zip cài đặt)
 5. Giải nén zip file đã upload ở bước trên
 6. Kết thúc