YITH WooCommerce Recovered Abandoned Cart Premium

Lightbox button

30.000 

Chức năng của plugin :

 • Liên hệ với khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không hoàn thành đơn đặt hàng và cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm !
 • Bạn sẽ có thể chốt được nhiều giao dịch mua hàng nhưng chưa hoàn thành bằng cách gửi email bao gồm cả phiếu giảm giá cho những khách hàng chưa hoàn thành đơn đặt hàng để khuyến khích họ mua hàng.
 • Bạn sẽ có thể xác định số lượng email sẽ được gửi và khoảng thời gian cụ thể (sau một ngày, một tuần, v.v.) và tùy chỉnh nội dung của chúng;
 • Bạn sẽ có quyền kiểm soát nâng cao đối với các báo cáo về các giỏ hàng của khách hàng chưa thanh toán, lượt truy cập vào trang web đến từ các email đã gửi và các giỏ hàng đã đc tiến hành thanh toán.
Additional information:

Access more than 3000 products
 • Download the full THEME and PLUGIN.
 • Unlimited number of websites to use.
 • Regularly updated.
 • Save up to 93%.
Become a VIP Member now!
Pay online - Download products directly from the website
 • Buy 2 or more products 10% off
 • Buy 3 or more products 15% off
 • Buy 4 or more products 20% off
 • Buy 5 or more products 30% off
Consult & answer all problems
or
Online support chat

Nhà phát hành

Yith

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YITH WooCommerce Recovered Abandoned Cart Premium”

Recently Viewed

Select Currency