YITH WooCommerce Quick Export Premium

Lightbox button

30.000 

Chức năng plugin :

 • Xuất tất cả thông tin cửa hàng của bạn (khách hàng, đơn đặt hàng, phiếu giảm giá, thẻ quà tặng, v.v.) thành tệp CSV, một cách đơn giản và nhanh chóng.
 • Tăng cường độ an toàn cho dữ liệu cửa hàng thương mại điện tử của bạn với các bản sao lưu Dropbox tự động trên các tệp CSV.
 • Quy trình xuất trở nên linh hoạt: chọn thông tin cần xuất và tần suất xuất (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v.)
Additional information:

Access more than 3000 products
 • Download the full THEME and PLUGIN.
 • Unlimited number of websites to use.
 • Regularly updated.
 • Save up to 93%.
Become a VIP Member now!
Pay online - Download products directly from the website
 • Buy 2 or more products 10% off
 • Buy 3 or more products 15% off
 • Buy 4 or more products 20% off
 • Buy 5 or more products 30% off
Consult & answer all problems
or
Online support chat

Nhà phát hành

Yith

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YITH WooCommerce Quick Export Premium”

Recently Viewed

Select Currency