YITH WooCommerce One-Click Checkout Premium

Lightbox button

30.000 

Chức năng của plugin :

  • Tạo nút mua ngay ở trang sản phẩm
  • khi bấm vào mua ngay thi sẽ dẫn tới trang checkout luôn mà không cần phải check giỏ hàng hay thông tin thanh toán vì khi khách hàng đã đăng nhập thì các thông tin đó đã được lưu lại.
Additional information:

Access more than 3000 products
  • Download the full THEME and PLUGIN.
  • Unlimited number of websites to use.
  • Regularly updated.
  • Save up to 93%.
Become a VIP Member now!
Pay online - Download products directly from the website
  • Buy 2 or more products 10% off
  • Buy 3 or more products 15% off
  • Buy 4 or more products 20% off
  • Buy 5 or more products 30% off
Consult & answer all problems
or
Online support chat

Nhà phát hành

Yith

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YITH WooCommerce One-Click Checkout Premium”

Recently Viewed

Select Currency