YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium

Lightbox button

30.000 

Chức năng của plugin:

  • Cho phép khách hàng của bạn tách thanh toán đơn đặt hàng, cho phép đặt cọc trước vào thanh toán khoản còn lại sau .
  • Tương thích với rất nhiều plugin của Yith bạn có thể xem thêm ở trong hướng dẫn của nhà phát hành,  nổi bật mình thấy plugin này rất phù hợp khi kết hợp với plugin : YITH Pre-Order for WooCommerce Premium
Additional information:

Access more than 3000 products
  • Download the full THEME and PLUGIN.
  • Unlimited number of websites to use.
  • Regularly updated.
  • Save up to 93%.
Become a VIP Member now!
Pay online - Download products directly from the website
  • Buy 2 or more products 10% off
  • Buy 3 or more products 15% off
  • Buy 4 or more products 20% off
  • Buy 5 or more products 30% off
Consult & answer all problems
or
Online support chat

Nhà phát hành

Yith

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YITH WooCommerce Deposits and Down Payments Premium”

Recently Viewed

Select Currency