YITH WooCommerce Custom Order Status Premium

Lightbox button

30.000 

Chức năng của plugin :

 • Quản lý trạng thái đơn đặt hàng của bạn theo cách nâng cao và tạo  custom labels cho đơn đặt hàng của bạn.
 • Bạn sẽ có thể tạo các trạng thái đơn đặt hàng tùy chỉnh mới, đặc biệt và không giới hạn theo yêu cầu của mình.
 • Bạn sẽ có thể quản lý và kiểm soát nâng cao mọi trạng thái đơn hàng, từ khi khách đặt hàng  đến khi giao hàng.
Additional information:

Access more than 3000 products
 • Download the full THEME and PLUGIN.
 • Unlimited number of websites to use.
 • Regularly updated.
 • Save up to 93%.
Become a VIP Member now!
Pay online - Download products directly from the website
 • Buy 2 or more products 10% off
 • Buy 3 or more products 15% off
 • Buy 4 or more products 20% off
 • Buy 5 or more products 30% off
Consult & answer all problems
or
Online support chat

Nhà phát hành

Yith

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YITH WooCommerce Custom Order Status Premium”

Recently Viewed

Select Currency