YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium

Lightbox button

30.000 

Chức năng của plugin:

 • Tự động thêm tất cả các sản phẩm của bạn trên Google mua sắm nhờ tích hợp hữu ích.
 • Bạn sẽ có mặt trên Google mua sắm mà không gặp khó khăn.
 • Bạn sẽ không cần phải điền vào các tệp phức tạp để gửi.
 • Bạn sẽ có thể quản lý nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của mình trong Google mua sắm một cách dễ dàng.
Additional information:

Access more than 3000 products
 • Download the full THEME and PLUGIN.
 • Unlimited number of websites to use.
 • Regularly updated.
 • Save up to 93%.
Become a VIP Member now!
Pay online - Download products directly from the website
 • Buy 2 or more products 10% off
 • Buy 3 or more products 15% off
 • Buy 4 or more products 20% off
 • Buy 5 or more products 30% off
Consult & answer all problems
or
Online support chat

Nhà phát hành

Yith

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium”

Recently Viewed

Select Currency